Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorverkoop Zomerfeesten de Hoeve 2017 voor 24, 25 en 26 mei door Stichting Sportcommissie St. Isidorushoeve.

Privacy
Stichting Sportcommissie St. Isidorushoeve respecteert de privacy van haar bezoekers. Deze privacy geldt voor alle informatie die u via deze site verstrekt. Stichting Sportcommissie St. Isidorushoeve gebruikt uw gegevens alléén voor de afhandeling van de transactie waarvoor u uw gegevens verstrekt. Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor derden. Het kan alleen zijn dat we uw email adres gebruiken voor verdere informatie omtrent Zomerfeesten de Hoeve.

Site
De website van Stichting Sportcommissie St. Isidorushoeve www.zomerfeestendehoeve.nl worden regelmatig geactualiseerd. Er kunnen zich dus tussentijds wijzigingen voordoen in het aanbieden van kaarten. Indien u tickets bestelt voor Zomerfeesten de Hoeve dat inmiddels is uitverkocht of afgelast, dan stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte.


Aanvragen
•Alle aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en zijn afhankelijk van de betalingen.
•Eventuele wijzigingen kunnen tot 24 uur na uw aanvraag, daarna kan een wijziging niet meer in behandeling genomen worden.
•Na ontvangst betaling van de bestelde tickets zullen deze opgestuurd worden naar het opgegeven email adres. Indien de betaling via iDEAL niet correct doorlopen is binnen 7 dagen nadat de aanvraag is voltooid, vervalt de aanvraag.
•Over elke bestelling zal € 1,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. Dit zijn administratiekosten per bestelling en niet per ticket.
•Tickets die worden besteld via deze site kunnen niet worden teruggenomen zonder inhouding van de reserveringskosten (€ 2,00 per kaart).


Betaling

Nadat u de kaarten besteld en tevens betaald hebt via I-Deal ontvangt u automatisch een email met de status van uw bestelling, ordernummer, (opstapplaats) en de online ticket(s).


Evenement
De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement te verplaatsen, uit te stellen of geheel te annuleren. Indien het evenement wordt afgelast en/of verplaatst, blijven uw tickets geldig voor de nieuwe datum. In geval van annulering kunt u zich voor eventuele restitutie wenden tot de Stichting Sportcommissie St. Isidorushoeve. Deze zal uitsluitend op verzoek het toegangsgeld, met inhouding van de reserveringskosten, restitueren.

Nadere bepalingen
De Stichting Sportcommissie St. Isidorushoeve behoudt het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een aanvraag te weigeren en om een maximum aantal tickets te verstrekken. Een ticket wordt eenmalig verstrekt en bestaat uit een door de Stichting Sportcommissie St. Isidorushoeve verstrekt document of een per e-mail verstrekte unieke barcode. Het risico van verlies of beschadiging ligt bij u. Een ticket geeft toegang tot het bijwonen van Zomerfeesten de Hoeve aan een persoon. Alleen via Stichting Sportcommissie St. Isidorushoeve bestelde tickets zijn geldige toegangsbewijzen. Niet geldige tickets mogen door de Stichting Sportcommissie St. Isidorushoeve worden geweigerd of ongeldig worden gemaakt zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het ticketbedrag.

Het is niet toegestaan om kaarten door te verkopen met als doel hier winst uit te halen. Bij constatering worden deze kaartnummers geweigerd bij de entree zonder restitutie. De Stichting Sportcommissie St. Isidorushoeve mag het er voor houden dat degene die de tickets als eerste toont bij aanvang van Zomerfeesten de Hoeve de rechthebbende op toegang daarvoor is.
Bestelde, betaalde en geleverde tickets kunnen niet teruggenomen worden.


Aansprakelijkheid
Het bezoeken van Zomerfeesten de Hoeve geschiedt voor eigen rekening en risico.
Stichting Sportcommissie St. Isidorushoeve kan zowel de gehele reserveringsperiode (vanaf de aanvraag t/m ontvangst van de tickets) als tijdens het evenement niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en mate van schade of verlies dan ook. Hieronder valt ook het incorrect invullen van de benodigde gegevens en/of het (al dan niet gedeeltelijk) functioneren van elk onderdeel van deze online-service. Stichting Sportcommissie St. Isidorushoeve behoudt zich ten allen tijde het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een aanvraag te weigeren.
Mochten er vragen zijn omtrent de voorverkoop dan kunt u contact opnemen met Stichting Sportcommissie St. Isidorushoeve. Via e-mail voorverkoop@zomerfeestendehoeve.nl.
Als u verdere vragen heeft omtrent het evenement "Zomerfeesten de Hoeve" kunt u dit doen doormiddel van een e-mail te sturen naar info@zomerfeestendehoeve.nl.